Nawigacja

Terminy Informacje dla ucznia

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Terminy

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 Rozporządzenia MEN (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.):

a) część humanistyczna –19 kwietnia 2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 09:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
z zastrzeżeniem pkt. 2.

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
    ul. Kościelna 10
    27-215 Wąchock
  • 41 271-50-79

Galeria zdjęć