Nawigacja

Rys historyczny Nadanie imienia Patron Sztandar Harmonogram działań

Historia szkoły

Rys historyczny

W związku z reformą oświaty od 1 IX 1999r. nastąpiła reorganizacja szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono nowe typy szkół: sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum oraz trzyletnie liceum profilowane lub dwuletnią szkołę zawodową.
Taki podział miał pozwolić szkole na stworzenie lepszych warunków dla rozwoju charakteru i uzdolnień uczniów. Miała także ułatwić współpracę rodziców i nauczycieli.
Zgodnie z powyższymi założeniami  reformy edukacji na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock mgr Jana Solarza z dnia 31.03.1999r. zostało założone Gimnazjum Publiczne w Wąchocku. Rozpoczęło ono pracę 1 września 1999r.
29.03.1999r. Rada Miejska w Wąchocku podjęła uchwałę, że do obwodu stworzonego gimnazjum wejdą uczniowie z Wąchocka, Rataj i Marcinkowa.
Na okres od 1.09.1999r. do 31.08.2000r. utworzono Zespół Szkół w Wąchocku, w skład którego weszły: Gimnazjum Publiczne, Szkoła Podstawowa im.Bohaterów Powstania Styczniowego i Przedszkole Publiczne.
12.08.1999r. Rada Miejska nadała nowo powstałej placówce statut.
Dyrektorem został mgr Kazimierz Winiarczyk , wicedyrektorem mgr Czesław Kozłowski.

                                      OTWARCIE SZKOŁY

W 2001 roku nowym dyrektorem gimnazjum został mgr Jarosław Samela.
Z jego inicjatywy i Organu Prowadzącego szkoły, zgodnie z założeniami nowej reformy oświatowej, gimnazjum zostało wydzielona jako oddzielna placówka. Od razu podjęto decyzję o budowie nowego budynku, który miał się mieścić przy Szkole Podstawowej w Wąchocku.

Początkowo przez 2 lata gimnazjum istniało razem ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem w tym samym budynku. Natomiast w Parszowie powstał oddział zamiejscowy Gimnazjum Publicznego w Wąchocku, mieszczący się na II piętrze Szkoły Podstawowej.
W roku 2002 władze miasta, zdając sobie sprawę z trudnej lokalowej sytuacji szkoły robiły wszystko, aby budynek stanął jak najszybciej. Prace ruszyły i
20 marca 2004 roku nastąpiło oficjalne uroczyste otwarcie gimnazjum. 


Szkoła posiada 9 nowoczesnych, w tym 3 przejęte z budynku Zespołu Placówek Oświatowych , przestronne korytarze i szatnie. Mankamentem był brak sali gimnastycznej .
W całkiem nowej szkole naukę rozpoczęli uczniowie z całej gminy Wąchock. Uczniowie z Parszowa mieli realizować obowiązek szkolny w oddziale zamiejscowym w Parszowie.
Z chwilą  podjęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole, głównym zadaniem dyrektora szkoły oraz nowo powstałego grona pedagogicznego było gromadzenie pomocy naukowych do sal lekcyjnych. W ciągu pięciu lat zorganizowano pracownie: 2 polonistyczne, fizyczno-chemiczną, językowe (j.angielskiego z nowoczesnym sprzętem do nauki języka oraz j.niemieckiego), geograficzno-biologiczną, historyczną, matematyczną oraz informatyczną z 12 stanowiskami nowych komputerów. Zakupiono sprzęt multimedialny, projektor multimedialny, programy komputerowe do nauki poszczególnych przedmiotów, kasety, płyty.
Istniało 12 oddziałów, w tym 4 w Parszowie.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność dydaktyczno-wychowawcza dyrektora Jarosława Sameli. Zapoczątkował on realizację wielu innowacyjnych projektów:
- projekt współpracy międzynarodowej szkoły z państwami: Litwa, Włochy, Hiszpania, Irlandia - Socrates Comenius
- projekt nauki jazdy na nartach "Biała szkoła"
- projekt współpracy ze środowiskiem AK (wspólnie z mgr Czesławem Kozłowskim- autorem projektu)
-utworzony został przy współpracy z Radą Rodziców Program Wychowawczy Szkoły oparty na zasadzie projektów.

W 2006 roku nastapiła zmiana dyrekcji Gimnazjum Publicznego w Wąchocku. Dyrektorem został mgr Czesław Kozłowski a wicedyrektorem mgr Beata Sikorska. Nowa kadra realizuje podstawowe założenia poprzednika, wprowadzając jednocześnie udoskonalenia.
Staraniem nowego dyrektora było założenie zewnętrznego i wewnętrznego monitoringu szkoły w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniom.
Dyrektor Czesław Kozłowski podjął również decyzję o konieczności nadania imienia szkole. Długo zastanawiano się nad wyborem. Wreszcie wśród wielu propozycji przy długich dyskusjach Grona Pedagogicznego, uczniów, Rady Rodziców i społeczeństwa Wąchocka, postanowiono, że ze względu na lokalizację i tradycje historyczne najbardziej odpowiednie będzie imię "majora Jana Piwnika "Ponurego". Oficjalna uroczystośc nadania szkole imienia i sztandaru gimnazjum odbyła sie 13 czerwca 2008r. W 2016r. nasąpiła zmiana dyrekcji. Nowym dyrektorem została mgr Beata Sikorska. Nowy dyrektor za priorytety przyjął:

  • kontynuację i zintensyfikowania działań w obszarze nauczania, wychowania i opieki, 
  • podnoszenie jakości nauczania
  • zintensyfikowanie współpracy z rodzicami w takim kierunku, aby świadomie czuli się partnerami szkoły.
  • promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku poprzez prowadzenie różnych działań i inicjatyw ze strony szkoły

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
    ul. Kościelna 10
    27-215 Wąchock
  • 41 271-50-79

Galeria zdjęć