Nawigacja

Rys historyczny Nadanie imienia Patron Sztandar Harmonogram działań

Historia szkoły

Nadanie imienia


Dyrektor gimnazjum - mgr Czesław Kozłowski, w drugim roku pełnienia swojej funkcji, dostrzegł konieczność nadania imienia szkole, tym bardziej, że była to jedyna ze szkół w gminie bez imienia i sztandaru. Wystąpił więc z wnioskiem do Rady Pedagogicznej, gdzie podjęto uchwałą procedurę nadania imienia.
Kolejnym etapem było przygotowanie harmonogramu działań, które zostały podjęte w szkole w związku z uroczystością nadania imienia w ciągu roku szkolnego. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne wraz z całą społecznością szkolną godnie przygotowywało się do tego szczególnego wydarzenia w życiu szkoły.
I wreszcie w piątek 13 czerwca 2008r .Gimnazjum Publiczne w Wąchocku otrzymało imię majora Jana Piwnika „Ponurego”. Stało się to okazją dla poświęcenia i przekazania uczniom sztandaru szkoły oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej patrona szkoły: majora Jana Piwnika „Ponurego”.

Ten sławny partyzant ziemi kieleckiej w marcu 1943 roku został powołany na komendanta Kedywu w Okręgu Radomsko-Kieleckim Armii Krajowej, gdzie zorganizował dużą jednostkę partyzancką pod nazwą "Zgrupowania Partyzanckie Armii Krajowej Ponury”. W grudniu 1943 rozkazem Komendanta Głównego Armii Krajowej został odwołany z dowództwa Zgrupowań i potem odkomenderowany do dyspozycji Okręgu "Nowogródek” Armii Krajowej. Poległ 16 czerwca 1944 roku pod Jewłaszami, w ziemi nowogródzkiej, w czasie jednego z udanych ataków na obiekty niemieckie. Pośmiertnie został awansowany do stopnia majora. Był odznaczony Krzyżem Walecznych dwukrotnie i Krzyżem Virtuti Militari IV klasy. Jego prochy spoczywają w krypcie na krużgankach klasztoru Cystersów w Wąchocku.

UROCZYSTOŚCI
Rozpoczęto je już w czwartek 12 czerwca prezentacją inscenizacji o partyzantach z Wykusu wszystkim uczniom szkoły, przygotowaną przez p.Jolantę Susfał i Ewę Śliwę przy współpracy innych nauczycieli .W piątek rano Rada Miasta i Gminy Wąchock odbyła uroczystą sesję w budynku gimnazjum, gdzie podjęto historyczną uchwałę o nadaniu szkole imienia. Po niej w kościele ojców Cystersów była uroczysta msza św., podczas której ojciec Honoriusz Kostek, proboszcz tej parafii, poświęcił sztandar szkoły. Po mszy wszyscy udali się do szkolnej sali widowiskowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Były wystąpienia wielu oficjalnych gości szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, senatora Grzegorza Banasia i kombatantów ze Stanów Zjednoczonych. Było wiele życzeń i upominków.
W uroczystościach uczestniczyła rodzina majora Jana Piwnika Ponurego. Młodzież klas pierwszych złożyła ślubowanie na sztandar. Ta sama grupa rekonstrukcyjna powtórzyła czwartkową inscenizację tradycji partyzanckiej oddziałów Ponurego i Nurta dla oficjalnych gości.
Tablicę pamiątkową, poświęconą nowemu patronowi odsłonili Mieczysław Sokołowski siostrzeniec i Teresa Piwnik, bratanica majora Ponurego.
Uroczystości nadania imienia szkole poprzedziły dwudniowe, główne uroczystości poświęcone Żołnierzom Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury-Nurt”, które odbywają się corocznie w sobotę i niedzielę, na Wykusie i w Wąchocku.


 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
    ul. Kościelna 10
    27-215 Wąchock
  • 41 271-50-79

Galeria zdjęć